Käyttöehdot

×

1. Yleistä

Kävelykilometrikisa.fi on Tahko Pihkala -seura ry. (jäljempänä "Ylläpitäjä") ylläpitämä verkkopalvelu. Palvelun käyttäminen edellyttää veloituksetonta rekisteröitymistä osallistujaksi. Voidaksesi käyttää palvelua sinun on hyväksyttävä nämä käyttöehdot. Ennen osallistumista tutustu huolellisesti alla mainittuihin ehtoihin.

2. Osallistuminen

Osallistumalla Kavelykilometrikisa.fi-palvelun jäseneksi käyttäjä vakuuttaa olevansa täysi-ikäinen.

Osallistuessaan käyttäjältä kysytään henkilökohtaisia tietoja, jotka jäsen vakuuttaa oikeiksi ja täydellisiksi. Käyttäjä valitsee osallistuessaan henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan, joita ei saa luovuttaa tai ilmaista kolmansille osapuolille. Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan käyttäjätunnuksen ja salasanan salassapidosta sekä on vastuussa sen käytöstä. Jos käyttäjätunnus tai salasana joutuu vääriin käsiin, jäsen on velvollinen tekemään siitä välittömästi ilmoituksen Kavelykilometrikisa.fi:n asiakaspalveluun. Onnistuneen osallistumisen päätteeksi käyttäjä saa sähköpostiinsa vahvistusilmoituksen.

Jäsenyys päättyy jos jäsen ilmoittaa päättävänsä jäsenyytensä Kavelykilometrikisa.fi:n asiakaspalveluun ja saamalla asiakaspalvelulta vahvistuksen asiasta. Muussa tapauksessa henkilötietoja säilytetään enintään 10 vuotta käyttäjän viimeisestä kirjautumisesta.

Osana palvelua käyttäjälle voidaan lähettää sähköpostitse palveluun liittyvää tietoa.

Henkilötietojasi käsitellään Tahko Pihkala -seuran ja sinun välisen sopimuksen perusteella. Sopimus syntyy, kun osallistut Kävelykilometrikisaan ja hyväksyt palvelun käyttöehdot. Käyttämällä palvelua hyväksyt tietojesi käytön palvelun Tietosuojaselosteen mukaisesti. Palvelun Tietosuojaseloste on luettavissa osoitteessa https://www.kavelykilometrikisa.fi/privacy/

Kavelykilometrikisa.fi-palvelu on tarkoitettu ainoastaan käyttäjien henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön, ellei toisin nimenomaisesti kirjallisesti ilmoiteta.

3. Oikeudet palveluun ja palveluun sisältämään aineistoon - jälkipainantakielto

Sähköisten palvelujen sisältö ja ulkoasu ovat suojattuja tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Sähköisissä palveluissa esiintyvät liiketunnukset, tavaramerkit, logot, tuote- ja palvelumerkit sekä sloganit ovat suojattuja tavaramerkkilain, muiden immateriaalioikeuksien ja sopimattomasta menettelystä annetun lain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Sähköisten palveluiden ja niiden sisältämän kaiken aineiston omistusoikeus sekä kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet ovat joko Tahko Pihkala -seuralla tai muilla palveluntarjoajilla taikka mahdollisilla kolmansilla tahoilla. Käyttäjä ei saa mitään Sähköisiin palveluihin liittyviä oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää Sähköisiä palveluja näiden käyttöehtojen sekä mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen ja muiden mahdollisten sopimusehtojen mukaisesti.

Käyttäjä saa käyttää Sähköisiä palveluita vain omiin henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa. Käyttäjä ei saa valmistaa tai valmistuttaa mistään Sähköisiin palveluihin sisältyvästä aineistosta kappaleita (kopioita) eikä saattaa aineistoa tai sen osaa yleisön saataviin levittämällä, välittämällä, esittämällä tai näyttämällä sitä julkisesti, jollei Tahko Pihkala -seura ja muu oikeudenhaltija ole ennalta antanut siihen kirjallista suostumusta tai sovellettavan lain pakottavista säännöksistä muuta johdu. Käyttäjällä ei ole oikeutta muodostaa Sähköisistä palveluista ja aineistosta tai niiden osista uutta teosta tai uutta palvelua. Lainattaessa Sähköisten palveluiden sisältämää aineistoa pakottavan lainsäädännön niin salliessa, on käyttäjä velvollinen mainitsemaan lähteen hyvän tavan edellyttämällä tavalla. Edellä mainittu sisältää myös tekijänoikeuslain mukaisen jälkipainantakiellon.

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Sähköisiin palveluihin ja siihen sisältyviin yksittäisiin palveluihin kohdistuvaa käyttöoikeutta taikka palveluista mahdollisesti tehtyä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Ylläpitäjän kirjallista suostumusta.

4. Tietoturva

Sähköiset palvelut ja verkkoympäristö eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Käyttäjä vastaa myös palveluiden käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Ylläpitäjällä. Käyttäjän haitalliseksi katsottava toiminta, kuten tietoturvareikien etsiminen johtaa välittömästi jäsenyyden lopettamiseen ja oikeudellisiin jatkotoimenpiteisiin.

5. Velvoitteet

Kavelykilometrikisa.fi-palvelun sivut ovat käytettävissä kisan aikana ja tietyn ajan ennen kisaa ja kisan jälkeen. Ylläpitäjällä on kuitenkin oikeus poistaa palvelu tai osa palvelua käytöstä esim. huollon, päivityksen, palvelun liiallisen kuormituksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi. Ylläpitäjä ei anna suoranaisia tai välillisiä takuita Kävelykilometrikisa.fi -palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista. Ylläpitäjä ei myöskään takaa, että palvelu toimii virheettömästi tai katkoitta.

6. Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Ylläpitäjän palveluihin liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää palveluun tai sen osaan liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, sotaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta.

Ylläpitäjä ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä palvelun sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

7. Yhteystiedot

Voit halutessasi ottaa yhteyttä Kavelykilometrikisa.fi -palvelun ylläpitoon yhteydenottolomakkeemme kautta.

8. Näiden käyttöehtojen muuttaminen

Ylläpitäjä voi milloin tahansa ilman eri ilmoitusta muuttaa näitä käyttöehtoja. Käyttöehtojen muutoksista informoidaan palvelun yhteydessä. Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan Ylläpitäjän ilmoittamana ajankohtana. Käyttäjä hyväksyy muutokset itseään sitoviksi käyttämällä palvelua. Mikäli käyttäjä ei hyväksy muuttuneita käyttöehtoja, hänen tulee lopettaa palvelun käyttö ottamalla yhteys asiakaspalveluun.