Kilometertävlingen i gångstil 2022

Kilometertävlingen i gångstil 2022  körs i gång 1.5.2022 

Anmälningar kan göras från och med 15.4.

Den nationella Kilometertävlingen är öppen för alla, du kan delta ensam eller med en grupp

🚶🏻 Också en liten gångtur förbättrar kroppens och sinnets hälsa.
🚶🏻 GÅNG passar alla
🚶🏻 GÅNG är världens enklaste och lättaste motion
🚶🏻 GÅNG är en lätt klimat gärning - byt bilen till muskelkraft
🚶🏻 GÅNG är en väsentlig del av användningen av kollektivtrafiken. Stig av ett par hållplatser tidigare och öka gåendet

Vad är det fåga om i tävlingen?

Kilometertävlingen i gångstil är lekfull tävling som är riktad till såväl till enskilda individer eller lag. Deltagarna registrerar sina gångkilometrar och/eller minuter under tävlingen. Tävlingstiden år 2022 är 1.5.-31.9 Om man vill deltaga ensam så måste deltagaren registrera sig som sitt eget enmans lag. Ett lag kan vara t.ex. ett arbetsgemenskap, klubb, förening eller bara ett gäng likasinnade vänner.

Kilometertävlingen i gångstil är en del av Tahko Pihkala -föreningens och Suomen Latu Kävelykipinä -kampanj, som utmanar alla finländare att gå. Kampanjen är tvådelad: För det första ordnar föreningar och kommuner lokala gång evenemang. Samtidigt kan alla som är villiga deltaga i Kilometertävlingen. Kom med och deltag på ditt eget sätt. Gång är nödvändigt och nyttigt för varje människa, varje dag. 

Deltagandet är gratis och möjligt under hela kampanjen.

Kilometrarna och/eller minuterna skall registreras senast inom två dagar efter tävlingens slut. Efter det stängs registreringen.

Kilometertävlinges serier

Det finns fyra serier:
1. Individuell serie 2. Par serie 3. Lilla serien 4. Stora serien

Serien väljs inte skilt, den bestäms automatiskt enligt hur många personer har anmält sig. Lag med 3-24 deltagare är i Lilla serien. Lag med minst 25 är i Stora serien

Individuella seriens vinnare är den som gått mest kilometrar eller minuter.  Parseriens, Lilla seriens och Stora seriens vinnare är den som har mest kilometrar eller minuter per deltagare.

Därtill har vi kommunserien.
Du anmäler dig inte separat till kommunserien, kommunernas resultat uppdateras automatiskt enligt den kommun som deltagaren väljer som hemkommun. Kommunseriens resultat räknas hur det håller sig till kommunens befolkning. Vinnaren i Kommunserien är den som har mest kilometrar per invånare

Kävely