Tietosuojaseloste

×

Päivitetty: 22.3.2022

1. Yleistä

Tahko Pihkala -seura ry. (jäljempänä "Yhdistys") on sitoutunut suojaamaan palvelujensa käyttäjien (jäljempänä “Käyttäjä”) tietoja ja kunnioittamaan heidän yksityisyyttään. Tässä dokumentissa kerromme, mitä henkilötietoja keräämme sinulta ja miten tietoja käytämme.

Kävelykilometrikisa (jäljempänä "Palvelu") on yritysten, työyhteisöjen, osastojen, yhdistysten, seurojen tai minkä tahansa joukkueiden välinen leikkimielinen kilpailu, jossa osallistujat kirjaavat ylös päivittäisiä kävelysuorituksiaan. Kävelykilometrikisa on valtakunnallinen kävelynedistämiskampanja, jonka päätarkoitus on lisätä arkista kävelyä ja luoda hyvää joukkuehenkeä erilaisissa yhteisöissä. 

Käsittelemme palvelussa siihen rekisteröityneiden käyttäjien tietoja. Aloittaessasi palvelujemme käytön, hyväksyt samalla käyttöehtomme ja tietosuojaperiaatteemme.

2. Tietosuojaperiaatteemme

Keräämme ja käsittelemme vain sellaista henkilötietoa, jota tarvitsemme Palvelumme toteuttamiseksi. Rekisteröityessäsi Palvelumme käyttäjäksi ja aloittaessasi Palvelun käytön, sinä itse päätät omien tietojesi jakamisesta palveluun ja sen muille käyttäjille. Sinulla on milloin tahansa oikeus pyytää omien tietojesi poistamista palvelusta.

Keräämämme tiedot voidaan kategorisoida käyttäjän itsensä antamiin, verkkopalveluiden käytöstä tallennettuihin sekä verkkopalvelujen analytiikan avulla johdettuihin tietoihin. Käytämme tietoja palvelun tuottamiseksi, paremman käyttökokemuksen tarjoamiseksi, palvelun suorituskyvyn seurantaan, mahdollisten ongelmatilanteiden selvittämiseen sekä analytiikkaan. Analytiikan avulla keräämme tietoa sivustomme käytöstä. Näitä tietoja ei kuitenkaan voida yhdistää yksittäisiin käyttäjiin.

Käsittelemiämme henkilötietoja saatetaan tallentaa tai siirtää palvelimille, jotka sijaitsevat kotimaan rajojen ulkopuolella.

Käytämme palveluissamme evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän päätelaitteelle. Evästeiden käyttöä on kuvattu tarkemmin kohdassa 10.

Päivitämme tätä dokumenttia vastaamaan Palvelun sisältöä. Päivitetyt tiedot ovat voimassa tämän dokumentin päiväyksestä lähtien.

3. Rekisterinpitäjä

Tahko Pihkala -seura ry
c/o Tuomo Jantunen
Tupavuori 6 C 28
00570 HELSINKI

Yhteyshenkilö:
Tuomo Jantunen
tuomo@jantunen.fi
0400 417 272

4. Rekisterin nimi

Kävelyilometrikisan käyttäjärekisteri.

5. Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitukset ja perusteet

Kävelykilometrikisan käyttäjärekisterissä käsitellään Kävelykilometrikisa-palveluun rekisteröityneiden käyttäjien henkilötietoja. Käyttäjärekisterin tietojen käsittelyn tarkoituksia ovat Kävelykilometrikisa-palvelun tuottaminen ja yhteydenpito käyttäjiin käyttäjäsuhteen aikana.

Palvelussa käyttäjä yksilöidään hänen antamillaan tiedoilla. Käyttäjän luoman henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen avulla mahdollistetaan käyttäjän kirjautuminen palveluun ja esimerkiksi päiväkohtaisten kilometrien merkintä. Käyttäjän antamien yhteystietojen avulla käyttäjälle voidaan lähettää palvelua ja kisojen kulkua koskevia palveluviestejä.

Käyttäjä voi milloin tahansa omatoimisesti peruuttaa sähköpostilla lähetettyjen palveluviestien vastaanottamisen. Ohjeet tämän suorittamiseksi on sisällytetty jokaiseen palveluviestiin.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään rekisteröityneen Käyttäjän henkilö- ja yhteystietoja sekä muita palvelun toimintaan ja tarjoamiseen liittyviä vapaaehtoisesti annettavia tietoja. Näitä tietoja ovat:

Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot (tähdellä merkityt ovat pakollisia):

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään vain käyttäjältä itseltään.

8. Henkilötietojen suojaaminen ja käsittelyn rajoittaminen

Sähköisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi.

Tiedot tallennetaan tietokantoihin, jotka ovat salasanoilla, palomuureilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin käsiksi pääsevät vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

9. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Kävelykilometrikisan käyttäjärekisterin tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta ulkopuolisille, lukuun ottamatta tietojen siirtoa muille palveluntarjoajille palvelun toteuttamiseksi. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

10. Tietoa evästeistä

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa sivustolla. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä palvelun sivulta toiselle. Kaikki modernit verkkopalvelut käyttävät evästeitä tarjotakseen paremman palvelun käyttökokemuksen. Kävelykilometrikisassa evästeitä käytetään palvelun vaatimien perustoimintojen toteuttamiseen (kirjautuminen ja muut toiminnallisuudet).

Kävelyilometrikisassa käytetään kolmannen osapuolen evästeitä analytiikan tuottamiseksi. Analytiikan tuottaa Google Analytics. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua eikä sitä voida yhdistää yksittäiseen käyttäjään. Googlen tietosuojakäytännöt ovat luettavissa osoitteessa: https://policies.google.com/privacy

11. Henkilötietojen siirrot Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

12. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Käyttäjä pysyy palvelun käyttäjänä, kuitenkin enintään 10 vuotta Käyttäjän viimeisestä kirjautumisesta.

13. Käyttäjän oikeudet

Käyttäjä voi milloin tahansa omatoimisesti peruuttaa sähköpostilla lähetettyjen palveluviestien vastaanottamisen. Ohjeet tämän suorittamiseksi on sisällytetty jokaiseen palveluviestiin.

Lisäksi käyttäjällä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

Käyttäjän tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Tahko Pihkala -seura ry. voi pyytää Käyttäjää tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan Käyttäjän henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Tahko Pihkala -seura ry. voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

14. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Käyttäjän asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Käyttäjä katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

15. Yhteydenotot

Käyttäjän oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen tuomo@jantunen.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Tahko Pihkala -seura ry, c/o Tuomo Jantunen, Tupavuori 6 C 28, 00570 Helsinki

16. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin. Viimeisimmän päivityksen ajankohta löytyy dokumentin alusta.